O nas:

 

Zakład Automatyki i Systemów Elektroenergetycznych REFA w Świebodzicach

 

 

Zakład Automatyki i Systemów Elektroenergetycznych REFA dołączył do Grupy Schneider Electric w 2010 r. w wyniku zakupu przez SE tzw. Części "D" (Distribution) sektora T&D należącego do firmy AREVA. Proces transferu do Schneidera zakończył się w grudniu 2010 r.

 

W tym momencie zmieniona została nazwa spółki, w ramach której działa Zakład Automatyki
i Systemów Elektroenergetycznych
w Świebodzicach, z AREVA T&D Sp. z o.o. na Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o.

 

Aktualnie REFA stanowi jedną z jednostek operacyjnych Dywizji Energy, Automation.

 

Zakład Automatyki i Systemów Elektroenergetycznych - to firma z dużym doświadczeniem
i tradycjami w polskiej energetyce
. Od ponad 65 lat swojego istnienia REFA jest rozpoznawana na polskim rynku jako wiodący producent aparatury przekaźnikowej i zabezpieczeniowej (zainteresowanych historią Zakładu zapraszamy do lektury artykułu  ).

 

Misja i obszary działalności REFY
REFA jako Centrum Automatyki Elektroenergetycznej
Produkcja Urządzeń i Systemów Automatyki Elektroenergetycznej
Współpraca ze środowiskiem akademickim

 

 

 

Misja Zakładu Automatyki i Systemów Elektroenergetycznych w Świebodzicach bezpośrednio przekłada się na profil naszej działalności:

 

^^^

 

REFA jako Centrum Automatyki Elektroenergetycznej

 

Dzięki doświadczeniu i wiedzy eksperckiej w zakresie automatyki zabezpieczeniowej REFA stała się 1 z 10 Regionalnych Centrów Automatyki Elektroenergetycznej (EAC) Schneider Electric na świecie.

 

Jako Centrum Automatyki Elektroenergetycznej (EAC Polska) odpowiadamy za udzielanie wsparcia technicznego w zakresie produktów, projektów i systemów znajdujących się w ofercie Automation Biznesu Infrastructure (w tym MiCOM, SEPAM, Easergy, PACiS)
dla naszych Klientów w Regionie Eurazji, który obejmuje: Polskę, Czechy, Słowację, Ukrainę, Białoruś, Litwę, Łotwę, Estonię, Węgry, Bułgarię, Serbię, Czarnogórę, Kosowo, Macedonię, Albanię, Rumunię, Grecję, Mołdawię, Kazachstan, Azerbejdżan, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan oraz kraje skandynawskie.

 

Szczególnym wyzwaniem dla zespołu EAC jest obsługa rynku rosyjskojęzycznego, który charakteryzuje się dużym potencjałem wzrostu, ale jego odmienność kulturowo-językowa, jak i specyficzne uwarunkowania techniczne, wymaga od naszych inżynierów bardzo dobrej znajomości aplikacji i preferencji tamtejszych Klientów.

 

Naszym celem na najbliższe lata jest stworzenie jednolitej oferty technicznej opartej na różnych rozwiązaniach i produktach (MiCOM, SEPAM, VAMP, Easergy, PACiS, ION itp.), popartej usługami eksperckimi i szkoleniowymi.


Rozwiązania systemowe

Zakład Automatyki i Systemów Elektroenergetycznych oferuje  swoim Klientom kompleksowe rozwiązania systemowe.

 

Dostarczamy i uruchamiamy funkcjonalne rozwiązania DCS dla SN/WN, oparte o technologie PACiS oraz SUI, jak również zintegrowany lub rozproszony system zabezpieczeń szyn oparty
na terminalach zabezpieczeniowych serii MiCOM P740.

 

Nasze rozwiązania systemowe są bardzo elastyczne w dostosowywaniu się do potrzeb konkretnego użytkownika, dzięku czemu zapewniają operatorom dostęp do danych ruchowych w czasie rzeczywistym.

.

Automatyka zabezpieczeniowa - usługi inżynierskie i obsługa posprzedażna

To, co nas wyróżnia w tym zakresie, to wysokie kompetencje kadry inżynierskiej
i zorientowanie na potrzeby Klientów zarówno na etapie doboru odpowiednich rozwiązań,
jak i na etapie obsługi posprzedażnej.

 

Zakład Automatyki i Systemów Elektroenergetycznych zapewnia Klientom poczucie bezpieczeństwa związane z gwarancją ciągłości obsługi. Dzięki wszechstronnym usługom technicznym świadczonym przez wykwalifikowany zespół naszych specjalistów wpływamy na zwiększenie niezawodności sieci elektroenergetycznych.

Nasza oferta usługowa w zakresie urządzeń automatyki zabezpieczeniowej obejmuje:

  • pomoc w obliczaniu nastaw i parametryzacji urządzeń
  • usługi instalacyjne i uruchomieniowe
  • audyty na obiektach
  • różnego rodzaju ekspertyzy specjalistyczne
  • kompleksowe programy modernizacyjne ("retrofit" – wymiana starych lub niesprawnych
    komponentów na urządzenia oparte na nowszej technologii, przy jednoczesnym utrzymaniu
    istniejącej aplikacji i konfiguracji urządzeń)

 

Uzupełnieniem tej oferty są szkolenia techniczne dla projektantów, służb eksploatacyjnych, ekip rozruchowych oraz pozostałych specjalistów, których praca jest związana
z automatyką zabezpieczeniową i obwodami wtórnymi stacji elektroenergetycznych.

 

Z myślą o Klientach uruchomiliśmy linię serwisową dostępną przez całą dobę przez 7 dni
w tygodniu tak, aby zapewnić Państwu możliwość ciągłego kontaktu z naszymi specjalistami
i ekspertami w sytuacji konieczności przeprowadzenia konsultacji technicznych, czy też
w celu dokonania zgłoszenia awaryjnego.

 

^^^

 

Produkcja Urządzeń i Systemów Automatyki Elektroenergetycznej

 

Zakres oferty systemowej obejmuje projektowanie i produkcję zestawów szafowych, będących elementami różnego rodzaju instalacji, zarówno w energetyce zawodowej,
jak i przemysłowej. Doświadczenia naszego zespołu gromadzone były przez lata na rynku rodzimym oraz międzynarodowym, włączając w to najbardziej wymagające rynki energetyki zawodowej w Niemczech, Anglii czy Francji.

 

Oferujemy bogaty asortyment szaf CCS przeznaczonych do różnych zastosowań:
szafy zabezpieczeniowe, szafy sterownicze i kontrolno-pomiarowe, instalacje dla elektrowni wiatrowych, szafy telekomunikacyjne dla elektroenergetyki i wiele innych.

 

Konstrukcje szafowe są dostępne zarówno w wersji standardowej, modułowej
jak i niestandardowej. Nasze szafy są "skrojone i uszyte" na miarę indywidualnych potrzeb Klientów. Całość oferty CCS uzupełniają testy "punkt do punktu" oraz testy funkcjonalne
FAT z udziałem Klientów.

 

 

 

Zakład kultywuje także wieloletnie tradycje związane z badaniami i rozwojem oraz produkcją aparatury zabezpieczeniowej. To właśnie REFA w Świebodzicach jest kolebką koncepcyjną i wytwórczą platformy sprzętowej MiCOM P10. Platformę tę można podzielić na dwie zasadnicze grupy urządzeń:
Pierwsza z nich to tradycyjne zespoły zabezpieczeń nadprądowych i silnikowych MiCOM P111 i P211, charakteryzujące się kompaktową konstrukcją oraz bardzo dobrym stosunkiem funkcjonalności i jakości do ceny.
_____
Drugą grupę stanowią zabezpieczenia autonomiczne lub z możliwością zasilania zarówno z mierzonych prądów, jak i z napięcia pomocniczego. W tej grupie znajdują się zabezpieczenia MiCOM P114D, P115 oraz najnowsze: MiCOM P116 - najbardziej zaawansowane rozwiązanie konstrukcyjne tego typu na świecie.
.

Nasze urządzenia trafiają do wielu Klientów w różnych rejonach świata, muszą zatem spełniać
nie tylko zasadnicze wymagania  dyrektyw europejskich, ale również specyficzne wymagania konkretnych krajów, do których eksportujemy nasze wyroby, np. wymogi Energy Networks Association w Wielkiej Brytanii.

 

 

 

^^^

 

Współpraca ze środowiskiem akademickim

 

Bardzo ważną dla Zakładu Automatyki i Systemów Elektroenergetycznych jest współpraca
z uczelniami wyższymi. Jest ona prowadzona na wielu płaszczyznach.

 

Z uwagi na bliskie położenie geograficzne oraz specyfikę działalności REFY, naszym kluczowym partnerem jest Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej oraz Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki.

 

Jednakże z Politechniką Wrocławską łączą nas nie tylko badania R&D nad nowymi produktami. Od lat Instytut Elektroenergetyki sprawuje patronat honorowy nad organizowanymi przez nas Konferencjami Naukowo-Technicznymi.

 

Współpraca ta owocuje również wspieraniem rozwoju młodych inżynierów m.in. poprzez program praktyk studenckich oraz realizowany corocznie od wielu od lat konkurs na najlepszą pracę magisterską w dziedzinie automatyki zabezpieczeniowej.

 

^^^

 

 

 

 

 

energy-circle