O nas:

Nagrody dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Nagrody dla studentów Politechniki Wrocławskiej

 

Zespół Automation ze Świebodzic od lat współpracuje na różnych płaszczyznach z Politechniką Wrocławską.
Jednym z obszarów tej współpracy jest popularyzowanie wiedzy na temat automatyki elektroenergetycznej wśród studentów. Służy temu ma, między innymi, organizowany corocznie przez Zakład Automatyki i Systemów Elektroenergetycznych oraz Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej Konkurs na najlepszą pracę
magisterską z dziedziny automatyki elektroenergetycznej

 

W tym roku jury konkursowe, w skład którego wchodzili pracownicy naukowi i dydaktyczni uczelni oraz Pan A. Juszczyk (z SE Swiebodzice), przyznało główną nagrodę Panu Maciejowi Kawa za pracę magisterską pt. "Lokalizacja zwarć
w długich liniach przesyłowych wyposażonych w dławiki poprzeczne z użyciem pomiarów z dwóch końców"
.
Wyróżniono także pracę Pana Jakuba Dolatowskiego. Warto dodać, że obaj laureaci - do niedawna studenci Politechniki Wrocławskiej - są dziś pracownikami Schneider Electric w Świebodzicach.

 

 

Wręczenie nagród miało miejsce w trakcie uroczystej inauguracji roku akademickiego na Politechnice Wrocławskiej,
w której uczestniczyli również przedstawiciele Schneider Electric - Pan Luc Hossenlopp (Automation Solutions, Architectures & New Offers VP) oraz przedstawiciele Zakładu w Świebodzicach - Pan Jacek Sikorski, Pan Krzysztof Kmiecik, Pani Adrianna Sosnowicz oraz Pan Andrzej Juszczyk.


Taka forma wspierania najzdolniejszych studentów ma służyć promocji Schneider Electric jako atrakcyjnego miejsca pracy dla młodych ludzi pragnących rozwijać swoje zainteresowania i wykorzystywać własny talent.
Wizyta na Politechnice Wrocławskiej była także dla nas sposobnością do bliższego poznania bazy dydaktyczno-naukowej uczelni, a zwłaszcza nowoczesnego Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej. Przedstawiciele SE przeprowadzili z władzami uczelni również rozmowy w sprawie ramowej współpracy w obszarze prowadzenia testów
i badań rozwojowych.

 

energy-circle